2018 – 2022, een verloren raadsperiode

De gemeenteraad is op reces. Dat betekent op vakantie. Verdiend en nodig, dat zeker. Tijd voor een terugblik: de raadsperiode van 2018 tot 2022 kan beschouwd worden als een verloren raadsperiode.

Wat hebben de debatten in de raadszaal uiteindelijk opgeleverd? De oppositie en coalitie kwamen steeds meer tegenover elkaar te staan. Allebei hakken in het zand, het schuttersputje in en daarna schieten op alles wat beweegt. De gevoelstemperatuur in de raad daalde tot -273,15°C, het absolute nulpunt. De stemming was eveneens meer dan kil in de raad en in de wandelgangen.

Toppunt was in februari van dit jaar dat de oppositie de concept-woonvisie met een WOB wilde opeisen omdat die visie al wel in handen was van de coalitie en dus niet aan de oppositie verstuurd was. Wethouder Jan Hoek (GroenLinks) van Wonen weigerde dit te doen.
Daarbij circuleerde deze concept woonvisie doodleuk al maanden bij de partners van de gemeente zoals de woningcorporaties.
Om het gezicht van wethouder Jan Hoek te redden, greep Burgemeester Weerwind in. Het concept Woonvisie werd uiteindelijk schoorvoetend aan de oppositie beschikbaar gesteld.
Dit was dé inktzwarte bladzijde van de gemeenteraad van de afgelopen twee jaar waarna het niet meer goed lijkt te komen.

Mijn voorspelling is dat debatten in de raadszaal louter zelfexpressie zullen worden: ‘kijk mij eens als raadslid’. Naast zelfexpressie zal ex aequo het partijbelang in de debatten over de meet komen, met GroenLinks in deze strijd als topscorer.

Want in 2022 komen de gemeenteraadsverkiezingen er nog eens aan. Inktzwart is daarbij ook de conclusie dat standpunten in de Almeerse raadszaal nog belangrijker zullen worden dan de onderbouwing ervan.
Politiek krijgt in onze stad daardoor een hoog facebookgehalte waarbij politiek nieuws alleen nog nieuws is als het het eigen (voor)oordeel bevestigt. De schuttersputjes worden peilloos diep. Putjes waar louter wantrouwen gedijt, waar de hand altijd aan het holster zit.

Het debat als openbare nieuwsgierigheid naar de opvatting van de andere partijen is op stervens na dood. Het debat is in Almere een manier geworden om de eigen sterreclame uit te zenden.

Wie neemt het voortouw om vanaf 20 augustus, als het reces voorbij is, de raad nieuw leven in te blazen? Leven dat nodig is om de kiezers het vertrouwen in de politiek terug te geven.

Geplaatst in Blog | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Wordt Floriade BV hoofdredactie Almere DEZE WEEK?

‘Adri Bax mag niet naar buiten met zijn Floriadeschoenen’ kopte mijn krant gisteren op de website.
De populaire schoenenwinkelier Adri Bax uit Haven liet een paar Floriadeschoenen ontwerpen die hij wil aanbieden aan Burgemeester Franc Weerwind.
Maar dat schoot de Floriade BV. in het verkeerde keelgat. Bax kreeg een mail op poten van de Floriade BV waarin staat Bax de schoenen niet mag promoten. De Floriade BV verbiedt Bax de pers uit te nodigen bij de overhandiging aan Weerwind en Bax mag geen afbeeldingen van de schoenen op social media of zijn website zetten.
Een keiharde oekaze dus. Ook voor de pers.

Verder verlangt de Floriade BV. nu van Bax dat zo spoedig als mogelijk Almere DEZE WEEK benadert om een verhaal met zijn positieve basishouding naar de Floriade in de krant te laten plaatsen.
Hallo zeg?
De Floriade BV bombardeert zich nu al tot hoofdredacteur van Almere DEZE WEEK.

Laten we eerst even stilstaan bij Adri Bax. Een sympathieke schoenenondernemer in Haven die al ruim 30 jaar actief is in de stad. Het merendeel van de Almeerse ondernemers kent hem. Heel Almere Haven kent hem en draagt hem een warm hart toe. Hij is een van de aanjagers van de economische ontwikkeling van Haven. Werkt tot ieders tevredenheid samen met de gemeente. En is dus creatief.

Bax is de ondernemer die onder meer de VVD bedoelde in haar motie van 18 juni op de Politieke Markt om Almeerse ondernemers te betrekken bij de Floriade: ‘Almeerse ondernemers kunnen en willen een rol spelen tijdens de Floriade Expo; er is meer actie noodzakelijk is om Almeerse ondernemers te betrekken bij de Floriade, ook omdat zij dat zelf aangeven. De motie verzoekt het college om per omgaande Almeerse ondernemers meer te betrekken bij de Floriade Expo 2022’.  De motie werd met grote meerderheid door de raad aangenomen.

Bax is met zijn schoenen creatief, heeft een fantastisch plan om de Floriade in een positief daglicht te zetten. Precies wat de motie van de VVD vraagt. Maar Bax krijgt het deksel op zijn neus. Nu moet hij van de Floriade BV. Mij als de wiedeweerga gaan bellen om volgende week een positief stuk over de Floriade in de krant te krijgen.
Adri Bax is een aimabel man, razend populair in Almere. Ik gun hem alle goeds. Maar zelfs hij krijgt deze propaganda niet in de krant.
Als hij dat al zou willen.
De VVD-motie wordt nu al met voeten getreden.
De partij gaat het college met schriftelijke vragen aan de tand voelen over deze zaak.
En die vragen zetten we weer wel in de krant.
Vrije nieuwsgaring dus.
Of noem het persvrijheid.

Geplaatst in Blog | Getagged , , | 4 reacties

Oase van rust op de nieuwe camping Waterhout

Wat een gedoe was dat met camping Waterhout op de oude locatie van het Floriadeterrein. Ze moest en zou daar weg.
Met de kinderen en kleinkinderen hebben we daar een paar jaar geleden nog heerlijk gekampeerd.
Nu staan we weer voor twee weekjes met hen op het nieuwe Waterhout op het Schateiland bij de Noorderplassen.
En ik moet zeggen, de eigenaren hebben het er prachtig voor elkaar.
Jammer dat ze niets aan het weer kunnen doen, want het regent.
Voordat de camping naar deze locatie kwam, liepen de bewoners van de Noorderplassen te hoop. Er zou overlast komen van de camping: geluidsoverlast, verkeer.
Ronkende raadsvergaderingen met woedende Noorderplassers die inspraken.
Sinds de camping er sinds maart open is, is er geen klacht gekomen van die bewoners die aan de andere kant van de plas wonen.
Sterker nog, een aantal heeft aan de campingeigenaren gemeld dat ze fout zaten.
Dat siert hen.
Wat ons nu opvalt op de camping is de rust. We horen alleen het ruizen van de bomen en de regen.
Tot zaterdagavond.
Muziek met doffe bassen klinkt er.
Vlak voordat we wilden gaan slapen.
De dreunende muziek kwam vanuit… de Noorderplassenwijk.

Geplaatst in Blog | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

“Ik luister niet naar een witte.”

Een witte man van de organisatie van de Black Lives Matter demonstratie afgelopen zondag in het Lumièrepark wees zondag de deelnemers er op dat ze op de zandstippen moesten gaan staan en anderhalve meter afstand moesten houden.
“Ik luister niet naar een witte”, riep een zwarte jongen van een jaar of 17 die naast me stond tegen hem en hij maakte een wegwerpgebaar naar de vrijwilliger.
Mijn vrouw Jessica en ik keken elkaar verbijsterd aan.
“We zijn hier toch om samen op te trekken”, fluistert Jessica, “wat zou er hier gebeuren als ik zou roepen ‘ik luister niet naar een zwarte’?
Meteen maan ik Jessica tot kalmte, want zij wilde direct de discussie met de jongen aangaan.
“Ik luister niet naar een witte”, het dreunt nog na in mijn hoofd.
De Black Lives Matter demonstratie is toch tegen racisme en discriminatie.
Waarom zou de zwarte jongen niet naar een witte man willen luisteren die juist in de organisatie van de demonstratie zit?
Hij luistert dus niet omdat de man wit is, niet omdat die hem een onwelgevallig advies geeft, niet vanwege de inhoud.

Harcourt Klinefelter, pr-man van Martin Luther King, speechte strijdbaar tijdens de demonstratie en genuanceerd.  “Het virus dat discriminatie en racisme heet treft iedereen, los van etniciteit, leeftijd, sekse. Ik ben er niet vrij van. Wel ben ik me er sneller bewust van en kan het dus beter bestrijden.”

Een uurtje later komt er een grote zwarte man naast me staan. Ik herken hem niet door zijn mondkap. Maar zijn ogen lijken te glunderen. Hij doet zijn mondkap af.
“Rogerio”, roep ik uit.
Een oud-leerling uit de jaren ’90.
Naast hem staat een jongen van een jaar of 16, het bleek zijn zoon.
“Dit was mijn leraar op de middelbare school”, legt Rogerio hem uit.
We slaan elkaar op de schouders en lachen.
Ooit had ik in de klas een groot conflict met Rogerio. Het verweet me toen racisme.
Allebei waren we uiteindelijk bereid tot een gesprek.
‘Een dialoog’, zou onze burgemeester Franc Weerwind het noemen.
Die duurde lang.
Uiteindelijk werden Rogerio en ik de beste maatjes op school.
We hebben wat afgelachen met elkaar.
En nu weer zijn we blij elkaar te zien.

“Ik luister niet naar een witte.”
Ik hoop dat de zwarte jongen goed naar Klinefelter heeft geluisterd. Niet luisteren naar iemand louter omdat hij wit is, zou door Martin Luther King fel afgewezen worden.
Ik hoop ook dat de witte leraren van de jongen Klinefelter gehoord hebben.
En dat ze met elkaar in dialoog gaan.

Geplaatst in Blog | Getagged , , , | Een reactie plaatsen

Hoe zijn de artikelen in Almere DEZE WEEK tot stand gekomen over de omstreden vrijwilliger bij FC Almere?

Een update hoe het journalistiek gaat bij de krant.
Ik vind het goed om mijn lezers regelmatig inzicht te geven in hoe artikelen tot stand komen en welke afwegingen daarin gemaakt worden.

Bij FC Almere deed een vrijwilliger dienst als trainer van meisjesteams. Zaterdag 30 mei kreeg de redactie van Almere DEZE WEEK van een journalist van een grote nieuwsorganisatie een brief doorgestuurd waarin stond dat een vrijwilliger van voetbalclub FC Almere door de club op non-actief gesteld was omdat er een vermoeden was van seksueel wangedrag. Dat liet de club in een e-mail aan de leden weten.
Almere DEZE WEEK publiceerde dat op 30 mei meteen met als argument dat het maatschappelijk relevant is. Als jongeren risico lopen vraagt dat om een publicatie om Almere wakker te schudden.

Diezelfde zaterdagavond, kort voor middernacht, werd ik door een onbekend nummer gebeld. Ik liet het telefoontje lopen, maar belde zondagochtend toch terug. Het bleek een ouder die het stuk had gelezen. De ouders waren boos op de club en vermoedden dat het bestuur de zaak onder de pet wilde houden.
Ik beloofde de ouders eens nader onderzoek te doen.
Een paar uur later had ik kritische brieven die ouders van FC Almere aan het bestuur hadden gestuurd in mijn bezit, en ook een aantal WhatsApp-berichten waarin ook kaderleden van FC Almere aan het woord kwamen. Ook kreeg ik de antwoordbrief van het bestuur van FC Almere aan de ouders in handen. Uit die brief bleek dat er een informatie-avond voor de ouders zou komen waarin het bestuur toelichting op de zaak zou geven.
Naar aanleiding van deze informatie schreef ik zondag 31 mei dit artikel.

Woensdag 3 juni toog ik naar het Topsportcentrum in Poort om de bijeenkomst te bezoeken om zo te horen wat er aan de hand was en wat FC Almere ging doen met de onrust onder de ouders.
Aanvankelijk werd ik keurig toegelaten. De voorzitter van de bijeenkomst vroeg aan het begin wie er aanwezig waren: ouders, de GGD, de KNVB en ambtenaren van de gemeente. Toen kwam de vraag of er pers aanwezig was. Ik maakte mij bekend, kreeg de microfoon en lichtte toe waarom ik er was: “goed crisismanagement kent zich door transparantie en door aan te geven wat er later beter kan”, stelde ik.
Het bestuur van FC Almere vond dat ik weg moest ‘omdat het een besloten bijeenkomst was.’ Bij mij stonden meteen alle antennes aan. Dan is er dus iets aan de hand. “Ik ga hier sowieso over schrijven”, meldde ik.
Een van de ouders vond ook dat ik weg moest en er werd mij vriendelijk verzocht te zaal te verlaten. Wat ik ook keurig deed. Door een functionaris van FC Almere werd ik het topsportcentrum uitgeleid.

Hetgeen mij niet verhinderde de bijeenkomst te beluisteren. Er was stront aan de knikker en seksueel misbruik of een vermoeden daarvan is maatschappelijk relevant, bleef mijn uitgangspunt.

Op 6 juni publiceerde ik dit artikel. Ik had het vooraf laten lezen door een aantal ouders. Dat meldde dat het stuk klopte. De omstreden vrijwilliger had geen VOG.

Na die publicatie barstte het los. Ik kreeg van leden en functionarissen van de club een stortvloed van documenten toegestuurd met e-mails, apps, brieven en zelf lijsten met VOG-aanvragen van FC Almere. Daar stond ook de naam van de omstreden vrijwilliger op, met de vermelding dat hij geen VOG had. Uit de mails bleek dat het bestuur wel degelijk wist dat er geen VOG was. In een van de bestuurlijke brieven van FC Almere aan leden staat dat ‘een VOG voor vrijwilligers noodzakelijk is’. Ook de website van FC Almere meldt dat een VOG voor vrijwilligers van FC Almere verplicht is.

Onduidelijk is of de omstreden vrijwilliger bij de meisjesteams ongewenst gedrag heeft vertoond. Daar loopt nog een onderzoek naar. Dat daarop voorgesorteerd werd, bleek wel op de besloten bijeenkomst waar de GGD de ouders uitgebreid van tips voorzag om met hun dochters in gesprek te gaan.

Ik vroeg mij af waarom de gemeente-ambtenaren bij de besloten bijeenkomst aanwezig waren. De gemeente meldde mij dat dit alleen was om te ondersteunen bij het gebruik van de zaal. Uit een brief van het bestuur blijkt dat er meer was. De gemeente maakte de notulen. Zeker, dat is ondersteunend. Tot ik een brief onder ogen kreeg van een andere sportbond die meldde dat ze de gemeente Almere een tijd geleden op de hoogte had gesteld van een veroordeling van seksueel misbruik door de vrijwilliger.

Op 11 juni schreef ik dit artikel.

Mijn opzet voor deze reeks artikelen was, zoals gezegd, de maatschappelijke relevantie. Ik hoop dat FC Almere en alle andere clubs in Almere hun VOG’s op orde gaan brengen. Temeer daar nu duidelijk is dat de omstreden vrijwilliger ook bij FC Omniworld, Sporting Almere en Waterwijk actief is geweest.

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Dé ondernemers van Almere en de communicatievaklui van Almere staan achter de Floriade. Dat vraagt om factchecking.

60 Almeerse ondernemers, voor het merendeel van de Floriade Businessclub, hebben een brief geschreven aan de gemeenteraad waarin ze stellen dat de Floriade door moet gaan.
Het getal van 60 werd in de gemeenteraad genoemd als argument dat dé ondernemers van Almere achter de Floriade staan.
Dé ondernemers? In Almere zijn ruim 10.000 ondernemingen. Dus 0,6% van de ondernemingen heeft die brief geschreven, 0,6% die door de Almeerse politici tot alle 10.000 ondernemers wordt gepromoveerd.
Dat heet inlegkunde.

9 zelfbenoemde ZZP-communicatie-vaklui uit Almere schrijven een brief – die ook op LinkedIn staat- aan de gemeenteraad met de post ‘”wij, de communicatie- en marketingvaklui van Almere, een open brief hebben gestuurd naar het college en de raad van Almere, naar de Floriade en naar de media. De communicatie en marketing kan zoveel beter. We willen helpen kantelen naar een succesvol verhaal. Dat kunnen we en willen we. Samen. Maar wel als de wiedeweerga.”
Tot mijn stomme verbazing stond mijn naam onder deze post op LinkedIn.

1. Ik heb niets met die brief te maken.
2. Ik zit niet – zoals de zelfbenoemde vaklui – te wachten op een commerciële opdracht van de Floriade om haar communicatie te doen, hoewel daar vast veel geld in is te verdienen. Op LinkedIn heet dit ‘Phishing naar opdrachten.’ Puur eigenbelang dus.
3. Mijn persoonlijke mening over de Floriade zal ik nooit naar buiten brengen, want de Floriade is politiek. Dat de zelfbenoemde communicatievaklui een politieke mening hebben is prima, maar onverstandig. Tante Truus en Ome Tinus in Almere zullen dit wel door hebben en daar weer een mening over hebben.

Maar ik… ik heb dus niets met die brief te maken, wil mijn naam niet onder die post op LinkedIn hebben.
Inmiddels is mijn naam – op mijn verzoek – door de zelfbenoemde communicatievaklui verwijderd.

Het kan lachen worden als de zelfbenoemde communicatievaklui de PR-opdracht van de Floriade B.V. binnenslepen.
Ik wacht op de zinsnede: “De Floriade wordt mede mogelijk gemaakt door Robert Mienstra.”Geplaatst in Blog | Getagged , , | Een reactie plaatsen

Alles heeft een papertrail. Ook geheime documenten

Voorblad van het geheime document over de opties van de Floriade

Als het zicht op de werkelijkheid je wordt ontnomen, is er vermoedelijk iets spannends te zien. Dit is een basale journalistieke wet.

Toen ik vernam dat het rapport van Harry van Dorenmalen over de opties van de Floriade pas aanstaande donderdag bij de gemeenteraadsvergadering openbaar zou worden, wist ik dus al dat het rapport klaar was.
Maar nog niet openbaar.
Vertrouwelijk.
Dus er was wat spannends te zien.

Mijn credo is altijd: als de luiken gesloten zijn, sijpelt het nieuws altijd door de kieren.
En ik stel mij de vraag… waarom bijna een week de boel onder de pet houden?
Waar komt de angst vandaan om de pers en dus de inwoners (de kiezers) onwetend te houden?
Ik heb geen idee.
Er borrelt bij mij iets op van ivoren torentjes en ‘wij hebben de macht’.

Raadsleden waren woest dat ik gisteren publiceerde uit het geheime rapport.

De ChristenUnie twitterde “Bizar en ontzettend slecht dat een rapport wat onder embargo vertrouwelijk naar de @raadvanalmere is gestuurd nu toch weer gelekt is naar de pers. Niet de eerste keer. Blijkbaar zit er minimaal één incompetente idioot in de raad. #fail”
De ChristenUnie verdenkt dus collega-raadsleden van lekken.
Lekker collegiaal.
En jezelf schijnbaar buiten beeld zetten.

Nida meldt: “Hoe kunnen vertrouwelijke documenten zo makkelijk bij de pers belandden? Het gebeurt steeds vaak! Ik vind dat dit niet kunnen! Het lijkt alsof @AlmereDEZEWEEK vertegenwoordigd is in de @raadvanalmere. Zorgelijk.”
Plus nog een aantal appjes van raadsleden die op de primula getrapt waren.
Tja, ik heb gewoon mijn werk gedaan. Als er nieuws is, breng ik het.

Maar toch een tipje van de sluier uit het handboek Onderzoeksjournalistiek van Luuk Sengers (red.) dat ik bestudeerde tijdens mijn opleiding onderzoeksjournalistiek op de School voor Journalistiek:
‘Ieder document heeft een papertrail’, zeiden Sengers en andere kanonnen uit de onderzoeksjournalistiek. Om vervolgens twee dagen lang te doceren hoe je achter informatie kan komen.
En zo is het maar net met die papertrail.
Om achter die papertrail te komen, was ik bijna de hele zaterdag bezig. En, zoals wel vaker, met succes.

Een paar jaar geleden had Almere DEZE WEEK een primeur uit een vertrouwelijke vergadering van de raad. Die ging over camping Waterhout en de Floriade.
De gemeente haastte zich telefonisch te melden dat er niks van klopte wat we schreven..
Zelfs de wethouder kwam briesend aan de telefoon.
De gemeenteraad besloot om bureau Berenschot een onderzoek te laten doen naar het lek. Kostte 15.000 euro.
De raad en het college wisten dus dondersgoed dat het lek klopte.
Alle raadsleden werden onder ede ondervraagd.
Wat leverde het onderzoek op?
Niets.

Wel stonden er leuke quotes in het rapport, waarin raadsleden elkaar beschuldigden van lekken en doodleuk meldden dat ze de geheime vergadering thuis aan de keukentafel hadden besproken.
En Almere DEZE WEEK hield uiteraard de kaken op elkaar.

Ik voorspel je… bij een eventueel nieuw Berenschotonderzoek zal het nu weer zo gaan.

Geplaatst in Blog | Getagged , | Een reactie plaatsen

Vriendenclub adviseert Floriade door te laten gaan

Heisa in de tent. Vandaag publiceerde ik hier op de webstite van Almere DEZE WEEK uit het vertrouwelijke rapport van Harry van Dorenmalen die als verkenner op pad is gestuurd door de gemeente om te onderzoeken hoe het nu verder moet met de Floriade.
Het advies werd om de Floriade nu niet te stoppen of af te blazen, en april 2022 vast te houden als start.

Simpel, zegt Harry, gewoon 35 miljoen bijdokken en doorgaan alsof er niets gebeurd is.
De coalitie zal dit van harte steunen en het bedrag optellen bij de 80 miljoen die we sowieso in de stad al tekort komen tot 2024.
Geld zat in de gemeente.

Harry interviewde voor zijn rapport 23 mensen:

3 van de Floriade BV.
2 van de gemeente: Wethouder Hoek en wethouder Lindenbergh
2 van  Amvest
1 van Dura Vermeer
1 van de provincie
3 van het ministerie
2 van de Nederlandse tuinbouwraad
1 van de Wageningen Universiteit
1 bewoner uit Filmwijk
1x Annemarie Jorritsma
1x de supervisor van de Floriade
1 van de Flevocampus
2 van de Aereshogeschool die op de Floriade komt
1x de directeur van Almere City Marketing
1x de directeur van de ondernemersvereniging.

Het merendeel werkt dus bij de Floriade of is er nauw betrokken bij.  
Jawel.
Een volledig onbevooroordeeld clubje dus.

Samen kwamen ze tot een rapport met de uiterst objectieve titel: Een winnende formule.
O ja, er staat ook nog op de voorpagina: Floriade kan Almere als groeistad versnellen en neerzetten in de wereld.

Niet een objectief rapport dus, maar een reclamefolder van een groep vrindjes.

Geplaatst in Blog | Getagged , | 2 reacties

‘Opzouten’, riep de wielrenner

Een vriend van mij is aangereden door een groep wielrenners die op volle snelheid de binnenbocht nam waar hij net rechtsaf sloeg.
Hij kwam er met lichte verwondingen, maar wel met veel bloed, vanaf.

Mijn vrouw Jessica en ik fietsen ook veel in het Almeerse. Maar bepaalde fietspaden mijden we.
Complete terreur van groepen wielrenners die schreeuwen dat we ‘opzij moeten’, die overal schijt aan hebben.
En ook op de fiets hebben ze nog nooit van 1,5 meter gehoord.
Ik werd zelfs rechts gepasseerd door een wielrenner die in mijn gezicht schreeuwde dat ik moest ‘opzouten’.
“Sorry, ik hoorde je bel niet”, riep ik hem na.
“Die heb ik niet en je moet niet zeiken, lul”, was zijn antwoord.
Die wielrenners denken allemaal dat ze Tom Dumoulin zijn.
Maar ze missen wel zijn fatsoen.


Geplaatst in Blog | Getagged , , | 2 reacties

Nieuwe Floriadedirecteur Cloo slaat nu al wild om zich heen

Het is weer eens tijd voor een update hoe het journalistiek gaat bij de krant.

Na drie weken geheim online vergaderen in het stadhuis over de Floriade was aan de krant wel duidelijk dat de Floriade in zwaar weer verkeert. “Wordt het evenement afgelast?”, vroeg ik vorige week aan een raadslid. “Ik heb geheimhouding”, zei het raadslid, “maar je zit er dichtbij.”
Als snel sijpelde naar buiten dat het afstel, uitstel of een light-versie zal worden. Maar ik publiceerde niet. Keiharde documenten waren er niet, alleen hear say vanuit directbetrokkenen die doodsbang zijn hun geheimhouding te overtreden.

Totdat Omroep Flevoland op 7 april meldt dat ‘de gemeente Almere overweegt een verzoek te doen om de Floriade van 2022 uit te stellen’. De redactie van de krant belde donderdag 8 april ’s ochtends vroeg de Floriade BV. met de vraag hoe dat zit. “Er is geen sprake van dat de Floriade in 2022 wordt uitgesteld af afgesteld. De wereldtuinbouwtentoonstelling in Almere wordt gewoon volgens planning georganiseerd.”

De krant publiceert dat dan ook die dag.

Met enorme heisa tot gevolg. We kregen de Floriade BV. in de loop van de ochtend boos aan de telefoon. “Dit hadden we niet naar buiten moeten brengen. Kan het van jullie website af?”
Wij: “Nee, dat doen we natuurlijk niet. Het is zo door jullie gezegd en daar laten we het bij.”
We boden wel aan dat de nagelnieuwe Floriadedirecteur Pieter Cloo zijn verhaal mocht doen en dat we dat die dag nog zouden toevoegen aan het artikel. Ik kreeg een afspraak met Cloo om 14.30 uur.

Maar Cloo ontstak daarna in woede. Boze mails en een eis dat het artikel vóór 15.00 uur verwijderd moest zijn. “Graag eerst de bevestiging van uw kant dat uiterlijk 15.00uur de publicatie van de site is verwijderd. Dan verloopt de termijn waarop ik een interview wil geven en zal wat mij betreft (en niet alleen wat mij betreft) de krant voorlopig niet te woord worden gestaan wegens grove nalatigheden met schade tot gevolg.”
Pure chantage waar wij uiteraard niet op ingingen. Bovendien is een interview met een tijdelijke directeur natuurlijk ook weer niet zo interessant. Met daarbij het gegeven dat de Floriade BV. zelf nadrukkelijk gezegd heeft dat er geen uitstel of afstel van de Floriade komt.

Het wordt leuker.

Donderdag rond twaalf uur komt de gemeente met een persbericht waarin wordt gesteld dat uitstel, afstel of een lightversie onderzocht gaat worden. Dat staat dus haaks op dat wat de Floriade BV. aan de krant meldde.
Naar verluid heeft de wethouder Jan Hoek (GroenLinks) van de Floriade na het publiceren van de uitspraken van de Floriade BV. staan schuimbekken. Later zei hij dat hij de uitspraken voor rekening van de Floriade BV. houdt.

Het wordt nog veel leuker

Om 16.24 meldt directeur Cloo aan de krant: “Voorlopig worden geen vragen meer beantwoord en interviews gegeven dan wel woordvoering gedaan vanuit de Floriade Almere 2022 B.V.”

De beste man is pas een paar dagen in dienst, en slaat nu al wild om zich heen. Geen informatie meer dus vanuit de Floriade BV. naar de krant.

We hebben daar eens over nagedacht. Als redactie kan ons het niet veel schelen. Maar wat zouden onze lezers daarvan vinden? De inwoners van Almere staan al niet juichend op de banken voor de Floriade.
Ik vermoed dat ze hun schouders ophalen en hopen op een snelle definitieve beslissing in de gemeenteraad over de Floriade, een beslissing waar ze al jaren om vragen.

Alle artikelen:
Omroep Flevoland 7 april:
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/180051/floriade-2022-mogelijk-uitgesteld

Almere DEZE WEEK 8 april:
http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1499887-floriade-bv-lsquo-geen-sprake-van-uitstel-of-afstel-floriade-rsquo

Almere DEZE WEEK 8 april:
http://www.almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/nieuws/1499889-college-onderzoek-drie-scenario-s-floriade

Geplaatst in Blog | Getagged , , , | Een reactie plaatsen