Meer sterke en krachtige vrouwen in de krant?

Er is een dame die vindt dat Almere DEZE WEEK te weinig publiceert over sterke vrouwen. ‘Er  moeten meer krachtige vrouwen in de krant’, schreef ze me.

Nou ben ik niet vies van elke week een leuke pin-up op pagina 3. Bild Zeitung in Duitsland is er groot mee geworden.
Dus dat kan geregeld worden. Goede ideeën neem ik meteen over.

Maar de gedachte er achter: meer sterke vrouwen in de krant? En wat doen we dan met de zwakke vrouwen? En de middelmatige?
Waarom moeten er meer vrouwen in de krant? Waarom moet deze doelgroep speciaal behandeld worden? Zijn vrouwen achtergesteld? Houden we vrouwen bewust buiten de deur?

De brief van de dame suggereert dat wel. Een oplossing zou zijn dat we de reclameblokken van de ster op tv volgen. Stralende vrouwen met wasmiddelen, met maandverband dat de maandelijkse ongemakjes doet vergeten, met wondermiddeltjes tegen incontinentie, vrouwen in een luchtballon die roepen ‘Alle lof voor Almhof’, die vol genot zuigen op een stuk chocolade? Die in extase zijn van online bestelde schoentjes?
Ja, dat soort advertenties willen we graag in de krant.

Wat zijn dan verder sterke vrouwen?
Geen idee.
Dan gaat het hier alleen om de doelgroep… om de doelgroep.
Dan blijven we aan de gang.
Sterke allochtonen verdienen die extra aandacht? Sterke Homo’s, sterke transgenders? Sterke bejaarden? Sterke jongeren? Wat is er met dat woord ‘sterk’? Een non-argument.

Tot mijn grote schrik hadden we afgelopen week drie vrouwen onder elkaar op de site van de krant.
Dat was nog nooit voor gekomen. Drie mannen trouwens ook niet. Net als drie bejaarden.

Kom met drie argumenten die mij overtuigen dat sterke vrouwen speciale extra aandacht moeten krijgen. Ik heb ze niet.

Reacties geven? Staat hieronder aan.

Geplaatst in Blog | 1 reactie

Uitnodiging columnboeken-presentatie Robert Mienstra in Theaterzaal Nieuwe Bibliotheek

Woensdag 16 oktober om 20.00 uur presenteer ik mijn twee columnboeken in de theaterzaal van de nieuwe bibliotheek. Daarbij ben je van harte uitgenodigd.
Toegang is gratis.
Kaarten kan je hier reserveren Je kan mij voor kaartjes ook mailen: mail@robertmienstra.nl Dan zorg ik ervoor dat ze klaar liggen.

De avond heet ‘Almere op scherp’ en staat in het teken van de identiteit van Almere. Almere heeft wel degelijk geschiedenis.

Journalist en historicus Casper van den Broek gaat in op de identiteit van de stad.
Publicist Bart Buijs belicht met foto’s de identiteit van de stad.
En ik? Ik vertel stuntverhalen over hoe mijn columns tot stand komen, lees voor en presenteer mijn boeken die natuurlijk ook te koop zijn.

Columnboek 1: “Ik wil opzeggingen”. Twintig jaar columns in Almere.
Columnboek 2: “Buurman Karel”. Ik schreef 144 columns waarin ik mijn buurman Karel aan het woord liet. Een rondborstige Almeerder die de Almeerse politiek fileerde als de stem des volks.

Laten we er een echte Almeerse bijeenkomst en reünie van maken.
Lachen is verzekerd.

Bekijk hier de trailer bij “Ik wil opzeggingen”

Wil je al boeken reserveren? Stuur een mailtje naar mail@robertmienstra.nl, app me (06-12322943) of stuur een PB via mijn facebook.
Elk boek kost 15,– euro.
Koop je ze allebei: 25,00 euro.
In de bieb kan je contant afrekenen. Achteraf kan ook.

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Waar is wethouder Ypma?

UPDATE 26 september 12.04 uur: Deze blog werd na 15 minuten achterhaald door het nieuws dat Wethouder Ypma is afgetreden. Deze journalist voelt zich zwaar belazerd door gemeente en de PvdA. Uit privacy-overwegingen zal ik niet naar buiten komen met de communicatie over Ypma, maar ik moet me beheersen.

———————————–

Wethouder Loes Ypma is ziek. Ik wens haar van harte beterschap.
De gemeente wil niet zeggen wanneer ze weer terugkeert naar Almere. “Ik heb geen idee wanneer ze beter zal zijn en terugkeert”, meldt voorlichting van de gemeente.
Ook vanaf haar Woerdense ziekbed reageert Ypma niet op vragen die Almere DEZE WEEK via de chat stelde.
Haar partij, de PvdA, hult zich in stilzwijgen.
Wanneer kunnen we Loes terug verwachten? Het is onduidelijk.

Het is onverstandig van de gemeente, de PvdA en de wethouder zelve om zich zo in nevelen te hullen.
Ziek zijn mag. Dat is ook privé.
Ik hoef niet te weten welke ziekte Ypma heeft.
Maar ik wil wel weten welke consequenties haar ziekte, nu al ruim twee weken, politiek heeft. Andere wethouders moeten haar vervangen op het loodzware dossier van de Floriade.
Als journalist wil ik politiek het naadje van de kous weten.

Ypma is Woerdense in hart en nieren. Haar man is gemeenteraadslid van Progressief Woerden. Op de website van die Woerdense politieke partij staat Ypma vrolijk op de openingsfoto. Hoe Almeers wil je het hebben? Almeers? Nee, Woerdens.

Ypma heeft het in de gemeenteraad van Almere altijd over ‘onze mooie stad’. Sinds ze gezegd heeft dat ze absoluut niet in Almere wil wonen, en ponticicaal op de site van een Woerdense politieke partij staat, is “Almere, onze mooie stad” volledig ongeloofwaardig geworden uit haar mond.

Ypma koos voor haar gezin. Tegen Almere DEZE WEEK zei ze een paar maanden geleden dat ze vier avonden tot laat in Almere werkt. Ze vroeg zich openlijk af of ze een betere wethouder zou zijn als ze dan ook in Almere zou slapen, maar “in ieder geval een slechte moeder”.

Nu is Ypma ziek. De gemeente, de PvdA en Ypma zelf laten niets van zich horen. Het kan natuurlijk een vliegende, venijnige Oost-Australische griep zijn.
Maar zo prive is dat niet, en dat zou wel helderheid geven.
Nu is het gissen of, en wanneer Ypma terugkeert.

Geplaatst in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Waar is wethouder Ypma?

Willen Almeerders de Floriade nu wel of niet?

Hoe komen publicaties in Almere DEZE WEEK tot stand. Of niet.
Deel 3: Het is maar aan welke kant je staat.

‘Almeerders iets positiever geworden over de Floriade’, juicht de gemeente in een persbericht.

Ze baseert dit op een onderzoek waaruit blijkt dat In 2019 30% van de respondenten uitgesproken positief is over de Floriade, waar dat in 2018 nog 21% was.Ik bekijk zaken graag ook van de andere kant. Op basis van deze cijfers had de kop ook kunnen zijn:

Almeerders nog steeds niet positief over Floriade.
Of
Almeerders maken zich zorgen over Floriade.
(Zie hieronder)

Het is maar aan welke kant je staat.

In het rapport staat ook te lezen: “Net als in 2018 is de meerderheid van de Almeerders nog steeds niet trots op het feit dat gemeente Almere de Floriade organiseert. In 2018 was 52% het oneens met deze stelling, in 2019 is dit percentage hetzelfde gebleven.
Bijna de helft (49%) geeft aan dat de Floriade niet voor de inwoners van Almere is. Een iets kleinere groep (41%) geeft aan het juist oneens te zijn met de stelling.
Het aantal Almeerders dat zich zorgen maakt over de Floriade is tussen 2018 en 2019 gelijk gebleven. Een ruime meerderheid van de inwoners (67%) maakt zich zorgen over de organisatie.
Aan de respondenten die zich zorgen maakt, is ook gevraagd welke zorgen zij vooral hebben. Deze zorgen zitten vooral in de kosten. In 2017, 2018 en 2019 is het antwoord ‘de Floriade kost Almere te veel geld’ het meest gekozen.

De gemeente schrijft: ‘Opvallend in het onderzoek is dat er weinig verschuivingen zijn ten opzichte van vorig jaar. Het algemene beeld is wel dat de mening over de Floriade lichtjes positiever is geworden.’
Algemene beeld?
Het is maar hoe je het formuleert, en aan welke kant je staat.

Je kan ook zeggen: ‘Het algemene beeld is wel dat de mening over de Floriade nog steeds niet positief is.’
Het is maar hoe je het formuleert, en aan welke kant je staat.

Floriade-wethouder Loes Ypma ziet de uitkomsten als een aansporing om door te gaan op het pad om Almeerders te betrekken bij de Floriade. “Het is fijn dat meer Almeerders positiever over de Floriade zijn gaan denken.” Om daarna te melden: ‘Jammer is dat nog steeds een grote groep niet positief over de Floriade is’

Waarom staat dat laatste zinnetje niet in de kop van het gemeentelijk persbericht?
Het is maar hoe je het formuleert, en aan welke kant je staat.

Daarom hebben we als krant besloten maar niets met het persbericht te doen.

Almeerders die zélf een mening willen formuleren kunnen hier het rapport lezen.

Geplaatst in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Willen Almeerders de Floriade nu wel of niet?

Democratie in Almere dreigt te verdwijnen

Voor deze blog is het belangrijk eerst even http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1498472-college-wil-gemeenteraad-monddood-maken te lezen. Ja ik zet u aan het werk.

Gelezen? De redactie vond deze zaak raken aan de democratie in Almere. Die lijkt door het collegevoorstel ondergraven te worden.

Dienstdoend wethouder Maaike Veeningen (D66) vindt het artikel een storm in een glas water. Op twitter reageert ze met: “Is nog komkommertijd zeker? De raad heeft nu ook al (vrijwel) alles aan het college gedelegeerd. Dit voorstel verandert dat niet. Maar snap wel dat ‘t een erg technisch onderwerp is. Ben altijd bereid nadere toelichting te geven, @AlmereDEZEWEEK. Het raadsvoorstel dat voorligt, ligt in het verlengde van eerder raadsbesluit. Als de raad het nu anders wil, kan dat uiteraard. Dat is aan de raad. Maar het artikel suggereert dat we onwijze wijzigingen zouden voorstellen. Dat klopt simpelweg niet.”

SP raadslid Hans Everhard schrok zich een hoedje van het artikel. “Als raadsleden kunnen we beter op de publieke tribune plaatsnemen als dit voorstel er doorkomt.” Ook andere raadsleden reageerden geschrokken, maar dat deden ze op mijn privé-app. Dat respecteer ik.

Dat een progressief-liberale D66-wethouder een artikel dat raakt aan een van de fundamentele grondvesten van onze stad wegzet als een artikel dat gedijt in komkommertijd, doet de wenkbrauwen fronsen. Dat blijkbaar al jaren ‘de raad (vrijwel) alles aan het college heeft gedelegeerd’, raakt mij.

Als journalisten zitten mijn collega Marcel en ik trouw bij de raadsvergaderingen. Maar als ik de D66-wethouder goed begrijp, heeft het college van Burgemeester en Wethouders in Almere alle macht en zitten de door de inwoners gekozen raadsleden er voor spek en bonen bij. Alles is blijkbaar door hen in het verleden gedelegeerd aan de wethouders.

Als dit werkelijk zo is, dan hoeven wij journalisten niet meer naar de gemeenteraad om verslag te doen. We hebben jaren naar een toneelstuk gekeken. We lezen de besluiten van de ‘politiek’ nu wel in het mededelingenblad van het college.

Toen ik nog voor het Dagblad van Almere werkte, speelde hetzelfde. Onze chef, Cor van Mulligen, verordonneerde dat we niet meer naar de gemeenteraad en de raadscommissies hoefden. “Jullie gaan de kroeg maar in en halen daar op wat de Almeerders er van vinden.”
Cor was een geweldige chef redactie. Zij geest waart ook nu nog rond bij Almere DEZE WEEK.
U kunt ons donderdagavond bij de Politieke Markt vinden in Café op 2. De rondjes zijn van ons. Vertel ons daar maar hoe het zit.
Tenzij de raad haar plicht blijft doen: het hoogste orgaan zijn in het stadhuis.
Dan praten we weer verder.
Geplaatst in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Democratie in Almere dreigt te verdwijnen

Politiek gefileerd

Na twee columnboeken nieuw boek: ‘Off the record’

Ik presenteer 16 oktober mijn twee columnboeken in de theaterzaal van de nieuwebibliotheek. De avond is meer dan mijn boekpresentatie. Alles draait om de historie en de identiteit van Almere. Met spraakmakende sprekers en muziek. Aanvang 20.00 uur. Uitnodiging volgt zo spoedig mogelijk.

Nieuw boek.
En… ik ben al maanden bezig met mijn nieuwe boek. Een roman dit keer. Het speelt voor een deel in het Almeerse stadhuis. Er is een wethouder bij betrokken. En het gaat over vastgoed in een nieuwe wijk. Over scheve schaatsen in de Almeerse politiek. Twee jonge onervaren journalisten gaan op onderzoek uit na een anonieme melding over fraude en belangenverstrengeling. Dan wordt een van hen op het Spoorbaanpad in elkaar geslagen. Een waarschuwing. Het onderzoek komt stil te liggen. Alles komt nu terecht op de schouders van een stagiaire-journalist. Zij voert een strijd met het pluche.

Het boek is een roman. Fictieve non-fictie noem ik het. Het boek is niet echt een sleutelroman. Het legt wel pijnlijk bloot hoe het er in de Almeerse politiek toe gaat.
De eerste werktitel was ‘Scheve schaats’. Die is inmiddels veranderd in ‘Off the record’.

Voor het boek doe ik intensieve research. Ik heb inmiddels off the record tal van gesprekken gevoerd onder meer met een aantal (oud) politici en andere betrokkenen. Scheve schaatsen? Ja. Stomme verbazing? Ja. Rode oortjes? Ja.

Ik denk dat ik nog 7 maanden te schrijven heb. Via mijn blog houd ik je op de hoogte.

Luister hier een fragment uit ‘Off the record’. Wethouder Boerema neemt een ‘afzakkertje’ met projectontwikkelaar Brenninkman.

Geplaatst in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Politiek gefileerd

Hoe komen publicaties van Almere DEZE WEEK tot stand?

Deel 2: De krant als klachtenloket voor de gemeente

We worden bedolven bij de krant onder klachten van lezers over de openbare ruimte in de stad. Daar ben ik zelf schuldig aan.

Ik fietste naar de redactie en kwam op het Burgerspad een fietsroutebord richting Almere Stad tegen. Als je het bord zou volgen, kwam je in Haven uit. Foutje dus. Ik zet dat in de krant om verwarring bij de lezers te voorkomen.


Dat was het hek van de dam. Een stortvloed van klachten over fietspaden, de bewegwijzering en over onveilige situaties. Een zevental heb ik gepubliceerd, maar een lantaarnpaal die voor een oprit staat.
Wat nog meer klachten opleverde.
Ik ga ten onder aan eigen succes. Want ik kan niet iedereen bedienen.
Inmiddels heeft de gemeente op twee plekken de fietspaden en bewegwijzering in orde gebracht. Maar toch lijkt het er volgens mijn lezers op dat geen bord goed staat. Om over de omleidingen maar te zwijgen.

Een oudere dame in Haven meldde me dat er op de Schoolwerf een levensgevaarlijke vluchtheuvel staat. Ik ga er meteen heen. Ze vertelt dat er inmiddels drie ouderen met hun scootmobiel of driewielfiets zijn omgeslagen en gewond zijn geraakt door de mallotige vluchtheuvel die naar mijn mening nergens toe doet.
Een week na publicatie is de heuvel alweer door de gemeente verwijderd. Bewoners blij. Behalve een paar verbitterde facebookers die vinden dat ‘de oudjes maar beter moeten sturen.’
Ik heb inmiddels nog drie vergelijkbare situaties in fietspaden waar de situatie naar verluid nog gevaarlijker is.

Alle klagers zeggen dat ze na hun melding niets meer van de gemeente gehoord hebben, dus is de krant hun laatste redmiddel.

Maar… ik ben geen ombudsman, geen klachtenloket voor de gemeente. Op twitter meldde iemand dat hij de gemeente had gedreigd Almere DEZE WEEK in te schakelen voor lantaarnpalen die het sinds maart al niet meer doen.
Wat moet ik?
Ik ben nu van plan een gesprek met de gemeente aan te vragen met de afdeling ondehoud/beheer. Ze mogen me haarfijn vertellen hoe ze te werk gaan. Worden de fietsverkeersborden door Oost-Europese onderaannemers uit Roemenië geplaatst? Zitten de mensen op het stadhuis de hele dag aan de koffie in de koffiecorner op de tweede verdieping? Kijken ze Netflix tijdens het werk? Of interesseert het ze niks?

Dat laatste is volgens mijn vrouw Jessica de oorzaak. En zij heeft het vaak bij het rechte eind.

Geplaatst in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Hoe komen publicaties van Almere DEZE WEEK tot stand?

Beleid van de gemeente

“U mag hier uw fiets niet neer zetten”, bast een breedgeschouderde Handhaver tegen een boodschappende vrouw die haar fiets bij de Dirk van den Broek in Stad neerzet.
“Waarom niet?”, vraagt de vrouw.
“Beleid van de gemeente”, bromt de man weer. “Als u hem laat staan, nemen we hem mee. En dacht je dat ik het leuk vind om dit werk te doen?”
“Ga dan echt werk doen in plaats van mensen die boodschappen doen te pesten”, kaatst de vrouw op z’n Almeers terug.

De Handhaver en zijn collega’s gaan verder met het verwijderen van fietsen. Die worden in een open vrachtwagen even verderop gezet.
Dan nemen ze een damesfiets met fietstassen en kinderzitje mee.
Nu is het tijd voor mij om in te grijpen.
“Die ga je toch niet weghalen?”, vraag ik, “een fiets van moeder en kind.”
“Beleid van de gemeente, meneer”, zucht de Handhaver.
“Maar je kan hier helemaal niet zien dat je hier je fiets niet mag neerzetten”, zeg ik, “het staat nergens.”
“Beleid van de gemeente, meneer”, zucht de Handhaver nogmaals.
“Voor auto’s staat er altijd een bord ‘verboden te parkeren’”, zeg ik. “Voor fietsers niet.” “Beleid van de gemeente, meneer”, zucht de Handhaver nu heel diep.
“Verkeerd geparkeerde auto’s worden toch ook niet weggesleept”, word ik pissig.

Even later komt de eigenaresse van de mama-fiets de supermarkt uit.
Zware boodschappentas in de ene hand, jengelende peuter aan de andere.
“Mijn fiets”, schreeuwt ze uit.
Ik leg haar uit dat een Handhaver die zijn werk niet leuk vindt haar fiets heeft meegenomen.
De boodschappende moeder barst in tranen uit.
Peuter gaat er nog eens boven uit.
“Het is beleid van de gemeente, mevrouw”, zeg ik, “en weet u hoe dat beleid heet?” Sniffend schudt ze haar hoofd.
“Liefde voor de stad”, zeg ik. 

Podcast ‘Beleid van de gemeente’
Geplaatst in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Beleid van de gemeente

Hoe komen publicaties van Almere DEZE WEEK tot stand?

Deel 1: Vis à Vis in Almere DEZE WEEK

Door Robert Mienstra

ALMERE – Een lezer vroeg mij hoe ik aan mijn informatie over Vis à Vis kwam. ‘Hoe gaat dat bij jullie op de redactie in z’n werk?, wilde hij weten.
De serie over Vis à Vis kost veel tijd, veel schrijven, veel bellen, mailen, appen en stukken lezen.
Af en toe is er gedoe.
Hieronder vertel ik hoe de serie tot stand is gekomen en wat daar bij komt kijken.

22 maart 2019
De telefoon gaat op de redactie. Een mij redelijke bekende Almeerder aan de telefoon.
“Ik hoorde gisteren een paar mensen met elkaar praten. Die hoorde ik zeggen dat Vis à Vis moet vertrekken van de plek waar ze nu zitten in Almere Poort. Je hebt het niet van mij, maar misschien kan je er wat mee.”
Dit soort telefoontjes krijgen we vaker, ik ben wat huiverig als er gezegd wordt ‘je hebt het niet van mij’. Waar zijn mensen altijd zo bang voor?

Ik besluit er toch een telefoontje aan te wijden. Want Vis à Vis weg van de huidige plek is natuurlijk nieuws.
Via via kom ik in contact met Wim Trieller, de voorzitter van het theatergezelschap. Hij is er aanvankelijk niet zo happig op om er met me over te praten. Daardoor weet ik dat er wat aan de hand is. Uiteindelijk spreken we af met elkaar in café Bagels in Stad.

26 maart 2019
Trieller en ik ontmoeten elkaar bij Bagels in Stad.
“Ik heb wel even met Vis à Vis overlegd”, zegt Trieller. “Maar al snel vonden we dat we gewoon opening van zaken moesten geven. Er is een conflict met de gemeente over de geluidsoverlast van Vis à Vis. Woningbouw komt dichterbij het theatergezelschap. Dat ontwikkelt nu een plan om op een kunstzinnige manier een geluidswal aan te leggen.
“Het is niet zo dat we weg moeten”, zegt Trieller. “Het gaat om de geluidsoverlast.”
Ik vind dat nieuwswaardig en besluit er op 5 maart een artikel aan te wijden: http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1496617-theatergezelschap-vis-a-vis-gaat-geluid-weren

Begin april krijg ik een telefoontje van Vis à Vis. Er is meer aan de hand dan geluidsoverlast. Er is een bestemmingsplan waaruit blijkt dat Vis à Vis toch weg moet van de huidige locatie. Vis à Vis geeft aan dat verhuizen binnen Almere geen optie is. Ze zijn al een keer verhuisd, en de opbouw van de huidige locatie heeft hen 8 ton gekost. Opnieuw verhuizen in Almere is mentaal, en ook financieel geen optie voor hen. Als ze van de huidige plek weg moeten, dan vertrekken ze definitief uit Almere. Ze gaan een petitie beginnen voor behoud van de huidige plek.

12 april 2019
Ik wil van wethouder Veeningen (D66) weten hoe het zit met Vis à Vis. Ik probeer via de afdeling voorlichting van de gemeente een afspraak met haar te maken voor een interview.
Voorlichting vraagt wat ik allemaal wil bespreken en waarom. Ik besluit olie op het vuur te gooien. “Volgens mij zijn wethouder Van Garderen en wethouder Veeningen niet eenduidig over Vis à Vis. De een wil dit en de ander wil dat.”
Volgens de voorlichter zijn de dames eenduidig. Ik geef aan dat ik wil weten hoe het er voor staat, hoe het met Vis à Vis zit. Ik meld dat ik al een verhaal over Vis à Vis in de steigers heb staan.
Voorlichter wil weten wat ik dan in de steigers heb staan. “Dat klinkt heel vaag”, zegt hij.
Ik: “Dat houd ik ook vaag.”
Voorlichter: “Maar wat is er je doel mee?”
Ik: “Gewoon, een stuk over Vis à Vis schrijven.”
Voorlichter: “Maar wat heeft Vis à Vis dan gezegd dat je gaat publiceren?”
Ik: “Dit gesprek begint nu te lijken op de reactievergadering van Almere DEZE WEEK.”
Voorlichter: “Ik kom er op terug.”

16 april 2019
Voorlichting belt. Er kan een dubbelinterview met wethouders komen.
Voorlichter: “Vis à Vis heeft twee aspecten, enerzijds cultuur en anderzijds gebiedsontwikkeling. Op maandag 13 mei kan het interview plaats vinden. En op donderdag16 mei komt het onderwerp in de raad.”
We spreken 13 mei af.
Ik vind het wel lastig, want nu kan ik het interview niet meenemen in de krant voordat de raad e.e.a. heeft besproken. Het interview komt dan 22 mei als mosterd na de maaltijd. Maar het is niet anders. De agenda van de dames zit vol.

17 april 2019
Ik publiceer het nieuws dat Vis à Vis een petitie begint om op de huidige locatie te blijven.
http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1497113-vis-a-vis-start-petitie-voor-behoud-huidige-locatie


18 april 2019
Deze dag staat de teller van de petitie al op 10.000 handtekeningen. Voor Almere is dit ongekend. Ik besluit meteen er over te publiceren:
http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1497119-binnen-24-uur-10-000-handtekeningen-petitie-vis-a-vis

Enkele dagen later belt Voorlichting.
Voorlichter: “Gezien de actualiteit is het toch beter om het dubbelinterview met Van Garderen en Veeningen eerder te doen. Het voorstel is: 24 april in de schouwburg.

24 april 2019
De gemeente heeft ruim 50 communicatie-adviseurs in dienst. In een artikel in Vrij Nederland zeiden Marcel en ik gekscherend: dat is dus 50 tegen 2 (wij dus).
24 april zit ik in de schouwburg tegenover twee wethouders, een voorlichter en een communicatie-adviseur. 4 tegen 1. Nu ben ik wel wat gewend.
Ik werk mijn lijstje af wat ik in mijn hoofd heb. Opvallend is dat wethouder Veeningen niet weet of er al projectontwikkelaars voor het gebied van Vis à Vis zijn.
Voorlichter: “Dat zoeken we uit.”
Ik vond dat het opvallendste moment in het interview. Als je als wethouder goed in het dossier zit, dan weet je dat toch. In de eerste versie van de uitwerking schrijf ik dat wethouder Veeningen het niet weet.
Ik beloof het stuk toe te sturen voor akkoord. De afspraak is altijd dat de afdeling voorlichting het stuk naleest op feitelijke onjuistheden. Daar wordt – als ze er inzitten –  het stuk alleen maar beter van.

Voorlichting komt met een aantal minimale wijzigingen op details. Inhoudelijk blijft alles overeind. Dat kan ook niet anders omdat ik het interview opgenomen heb en de antwoorden in het vraag-antwoord-interview letterlijk van de band af heb uitgetikt.
Wat wel in mijn stuk wordt gewijzigd is de uitspraak van Veeningen waarin ze zegt dat ze niet weet of er al projectontwikkelaars bij het gebied van Vis à Vis betrokken zijn. Die tekst wordt: “Nee, het gaat deels om Particuliere Ontwikkelingskavels en deels om woningbouw waarvoor de tender nog uitgeschreven gaat worden.” Tijdens het interview wist ze dit dus niet.


26 april 2019
Ik publiceer het artikel met Van Garderen en Veeningen:
http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1497201-hoe-zit-het-met-vis-a-vis

Diezelfde dag bel ik met Vis à Vis. Ik wil weerwoord. Inmiddels heb ik een aantal documenten in handen waaruit blijkt dat er door vorige colleges toezeggingen zijn gedaan aan Vis à Vis: ze zouden op de plek waar ze nu zitten mogen blijven. Ook is er een kaartje uit 2013 waarop de gemeente duidelijk afdrukt: definitieve locatie.
Ik bel Frits Huis, de wethouder van cultuur uit het vorige college. Hij is klip en klaar (en boos): “Er zijn wel degelijk toezeggingen gedaan door de vorige colleges.”
Ik neem dat mee naar mijn interview met Vis à Vis, op de locatie waar ze nu zitten.

1 mei 2019
Interview met Vis à Vis op de huidige locatie. De repetities voor de nieuwe voorstelling zijn in volle gang.
Alle documenten en e-mails waaruit blijkt dat Adri Duivesteijn uit het college van 2014, en dat het vorige college toezeggingen hebben gedaan kan ik inzien. Ik kan er niet meer van bakken dan dat dat helder is.
Vis à Vis heeft ook het document met het locatie-onderzoek dat in 2013 is gedaan naar vijf locaties voor het theatergezelschap. Op een kaartje staat Vis à Vis aangegeven met rode stip op de huidige locatie.
Wethouder Hilde van Garderen zei: “Maar het is niet geregeld.”  Ik vraag me af wat toezeggingen van vorige wethouders dan nog waard zijn. Hoe zit dat moreel?
Ik kan mijn overwegingen uiteraard niet kwijt in mijn artikel, want Vis à Vis is aan het woord.
Ik besluit het kaartje waarop staat “definitieve locatie” af te drukken in de krant. Helderder kan niet, dunkt me.

3 mei 2019
Ik publiceer het interview met Vis à Vis.
http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1497265-vis-a-vis-huidige-wethouders-spreken-niet-de-waarheid

7 mei 2019
We publiceren een opinie van Martine van Bemmel, fractievoorzitter van D66 over Vis à Vis. Zij belde of we haar opinie online wilden zetten. Uiteraard.
http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1497337-opinie-d66-lege-beloftes-ex-wethouder-schaden-vertrouwen-in-politiek

8 mei 2019
We zien dat Bas ten Brinke, voorzitter van het Cultuurfonds Almere een brief aan de gemeenteraad heeft gestuurd met een advies over Vis a Vis.
We maken daar een artikel van:
http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1497345-voorzitter-cultuurfonds-wil-huidige-locatie-voor-vis-a-vis

9 mei 2019
Politieke markt op donderdagavond. Het cultuurplan van wethouder Van Gareren  staat op de agenda.
Bij aanvang vraagt Van Garderen het woord en snijdt Vis à Vis aan. Ze belooft een raadsbrief met daarin het locatie-onderzoek voor Vis à Vis en de eventuele alternatieve locaties. Hoe zich het locatie-onderzoek uit 2013 tot het nieuwe locatie-onderzoek verhoudt, bleef in de vergadering onduidelijk.

Tijdens deze Politieke Markt bood Vis à Vis 15.000 handtekeningen aan voor het behoud op de huidige plek.
Voor het stadhuis was een demonstratie van Vis à Vis waar ik middenin stond.
Klaartje Wierbos was duidelijk: “Het is deze plek in Poort, en geen andere. Verhuizen binnen Almere is voor ons geen optie. Als we van de huidige plek af moeten, dan vertrekken we uit Almere.”

Opvallend was dat tijdens het aanbieden van de petitie vanuit de griffie werd gezegd dat het bestemmingsplan rond Vis à Vis niet 16 mei, maar 23 mei op de agenda is gezet. De voorlichter van wethouder Van Garderen meldde 16 april nog aan deze krant dat de datum van 16 mei stond.
Wat de reden van de nieuwe datum is, is vooralsnog niet bekend.

13 mei 2019
Ik publiceer over het aanbieden van de petitie van Vis à Vis tijdens de Politieke Markt en de demonstratie op het stadhuisplein.
http://www.almeredezeweek.nl/nieuws/1497374-15-000-handtekeningen-voor-behoud-vis-a-vis


Wordt vervolgd.

9 mei, demonstratie van Vis a Vis op stadhuisplein. (Foto: Robert Mienstra)
Geplaatst in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Hoe komen publicaties van Almere DEZE WEEK tot stand?

Doei doei democratie in Almere

Raadslid Hassan Buyatui wilde een debat over het vertrek van VVD-wethouder Jaap Lodders. Die wordt bestuurslid van een jagersclub. Lodders verdween plotsklaps uit de Almeerse politiek. Om persoonlijke redenen. “Ik heb gemerkt dat het wethouderschap een stevige inbreuk doet op je persoonlijk leven en functioneren”, schrijft Lodders aan burgemeester Franc Weerwind.

Terug naar Buyatui. Die wil een debat over het aftreden van Lodders. Hij wil weten wat er aan de hand is. Een flink aantal raadsleden, waaronder alle coalitiepartijen staan hem dat debat niet toe.
Zelden was ik zo verbaasd in een raadszaal.
Je mag hier dus niet bespreken wat je wilt.
Een aantal raadsleden wil met Buyatui dat het debat er komt.
Nee, roept een meerderheid. Buyatui mag dat debat niet voeren.
Hij moet zijn mond houden.
Ruud de Jonge (PvdA) schrijft: “Een ruime meerderheid van de raad vond het een onzinverzoek. Terecht…
Bij deze uitspraak kan ik overigens geen inhoudelijke argumenten vinden. Die geeft De Jonge niet.
Raadslid Michael ter Riet (VVD) schrijft: “Dit was gewoon weer een staaltje hagelschieten van de oppositie in de hoop iets te raken.”
Ter Riet heeft blijkbaar hetzelfde jagersbloed als Lodders in de aderen.

Hier is iets vreemds aan de hand.
Een aantal raadsleden wil debatteren.
De meerderheid ontneemt hen dat recht.
Gaat hier niet de bijl aan het democratisch recht om alles te bespreken wat je wilt? Bepaalt de meerderheid wat zin en onzin is?
“Dit is onzin, dus we praten er niet over.”
Dat doet mij denken aan mijn tijd als leraar.
Had ik het moeilijk in de klas, dan riep ik: “Het is zo, omdat ik het zeg.”
En wie daar tegenin ging, die snoerde ik de mond.
Bepaalt de meerderheid wat de minderheid mag zeggen, vragen en onderzoeken?
Recht van spreken, daar gaat het in de democratie om.
Dat recht werd een aantal raadsleden ontnomen.
Ik ken wel een aantal landen waar dat de gewoonte is in de regering.
En ik ken een stad in Flevoland waar dat nu ook gebeurt.

Even over die privéredenen van Lodders.
Klaagde zijn vrouw dat hij niet elke dag keurig om half zes aanschoof voor de droogkokende piepers?
Zat hij tot diep in de nacht het huishoudboekje van de gemeente op zijn zakjapanner na te rekenen in plaats van aan te schuiven in de echtelijke sponde?
Of was er meer aan de hand.
Zijn argumentatie: “het wethouderschap doet een stevige inbreuk op je persoonlijk leven en functioneren” is niks persoonlijks.
Het is politiek.
Puur politiek.
Het zegt iets over de inhoud van het wethouderschap.
Daar waar de vorige VVD-wethouder Mark Pol met een arm op zijn rug, de stad financieel bestuurde, gaat Lodders er aan onderdoor.
Dat kunnen nooit de piepers van mevrouw Lodders geweest zijn.
Of de lege echtelijke sponde.
Het was de inhoud.
En daar moet Buyatui een debat over kunnen voeren.

Het gonst in het stadhuis van de wildste en minder wilde geruchten waarom Lodders vertrok.
“We zijn een collegiaal en transparant college”, zei formerend wethouder Hilde van Garderen bij de presentatie van haar college.
Had dan transparant die geruchten ontkracht.
Of bevestigd.
Wat ook wel weer leuk was geweest.

Een meerderheid van de raad die over een politiek besluit een minderheid haar democratisch spreekrecht ontzegt, maakt van zo’n collegiaal en vooral transparant college niet meer dan aangeschoten wild.

(Luister hieronder de podcast)

Geplaatst in Blog | Reacties uitgeschakeld voor Doei doei democratie in Almere