Krokodillentranen van Almeerse politici over bekend worden burgemeesternamen

Joyce Sylvester (PvdA) en Henry Meijdam (VVD) werden gisterenavond door de Commissaris van de Koning voorgedragen aan de fractievoorzitters van de Almeerse partijen als de twee kandidaten om Franc Weerwind op te volgen als interim-burgemeester. Dat meldden we vandaag in Almere DEZE WEEK. (https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/politiek/51153/sylvester-en-meijdam-waren-kandidaten)

Oei, oei dat was tegen het zere been van de (enkele) heren Almeerse politici. Dat hadden we nooit mogen publiceren want daarmee hebben we Meijdam en Sylvester beschadigd.
Bovendien zouden we hen in een lastig parket hebben gebracht bij hun huidige werkgevers.
Nou breken mijn klompen.
Als het gisterenavond op rolletjes was gegaan, was ’s avonds al bekend geworden wie interim zou worden. Moest een van die twee dan  snel zijn chef bellen “sorry, ik neem ontslag want ik word interim-burgemeester in Almere?”
Als ze het netjes hadden gespeeld, hadden ze hun werkgevers van hun sollicitatie op de hoogte gesteld. Tenminste, dat zou ik wel doen. Bovendien, iedere weldenkende werkgever begrijpt zoiets best.

Verder, Omroep Flevoland meldde gisterenavond dat Henry Meijdam in het provinciehuis was gesignaleerd. Moet die man dan met een zak over zijn hoofd door het provinciehuis gaan lopen?
En Almere DEZE WEEK onthulde een dag na de vergadering de naam van Joyce Sylvester.
Ja, heren politici, u had het kunnen weten, alles heeft een papertrail.

Het was beter geweest als Leen Verbeek, de commissaris van de Koning van Flevoland, gewoon open kaart had gespeeld. Hij had de twee namen van de kandidaten aan de burgers bekend moeten maken en zeggen dat de fractievoorzitters (onze gekozen vertegenwoordigers in de raad) daar een keuze uit hadden kunnen maken. Inwoners waren betrokken geraakt, hadden er ook over kunnen nadenken, waren meegenomen in het proces. Nu was het achterkamertjespolitiek optima forma.

Nee, heren politici, u huilt krokodillentranen. Het is part of the job dat journalisten de papertrail traceren. En als u zaken krampachtig onder de pet wil houden, dan is het onze taak om openbaarheid te verschaffen, openbaarheid waar de burger recht op heeft.

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Hugo is een beetje traag

13 december kwam het bericht dat 1953 geboosterd kon worden.
Hoera, juichte ik.
Goed ik kon pas 27 december in Hilversum
En mijn vrouw Jessica, die jonger is dan ik, mocht een week eerder in de RAI in Amsterdam.
Die 20ste december wilde ik in de RAI met haar meelopen voor de partnerprik.
Maar dat mocht niet van de beveiliging.
Het werd bijna een handgemeen.
Uiteindelijk werd ik bij de ingang op een stoeltje neergezet door de mannen met een V.
Briesend keek ik naar de vrijwel lege XXL-priklocatie.
“En Hugo wil versnellen”, riep ik nog maar een keer naar de beveiliging.
Die rolde alleen maar met zijn spierballen.
Maar Jessica is niet van gisteren. Die vroeg aan haar prikmeisje of ik toch ook niet mocht komen.
“Natuurlijk”, zei ze, “ik heb toch niks te doen.”
Dus mijn booster ging er in.

Vandaag, 5 januari, de 18-jarigen zijn opgeroepen om de booster te halen.
En wat zit er nu bij mij in de brievenbus?
Een brief van het RIVM.
Dat ik een afspraak kan maken voor de booster.
Zoveel haast had Hugo dus blijkbaar niet.

Geplaatst in Blog | 2 reacties

Twee Floriade-coryfeeën in nieuwe kabinet

Het Parool meldt dat Eric van der Burg toetreedt tot het nieuwe kabinet. Van der Burg is ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Floriade.

Daarmee wordt het Floriade-gehalte in het nieuwe kabinet hoog.

RTL, AD en Het Parool meldden namelijk ook al dat burgemeester Franc Weerwind minister wordt in Rutte 4.

Het onderbuikgevoel zegt dat Weerwind en Van der Burg het zinkende Floriadeschip op tijd verlaten. Anderzijds, wellicht kunnen zij bij het nieuwe kabinet de broodnodige miljoenen extra voor het evenement binnenharken, waarmee de tuinbouwtentoonstelling op het nippertje gered wordt.

Als Weerwind minister wordt – hij heeft het nog niet bevestigd – en Van der Burg inderdaad ook tot het kabinet toetreedt, dan betekent dit wel een grote slag voor de organisatie van de Floriade. Zo vlak voor de opening…..

 

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Politieke Markt Almere failliet

Komende donderdag 11 november heeft de gemeenteraad vanaf 22.00 uur 70 (zeventig!!) moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) op de agenda staan.

Wie verzint zoiets? Als er al Almeerders de vergadering via de livestream volgen… na 10 moties zitten alle kijkers voor een netflixje aan het bier en de borrelnoten.

Hoe wil je de inwoners van Almere vervreemden van de politiek?
Zo dus.

In onze podcast Politiek Circus van Almere DEZE WEEK hebben we het er al een paar keer over gehad. Die ellenlange gemeenteraadsvergaderingen. De raad schroomt niet om drie, vier of zelfs vijf donderdagavonden over een onderwerp te vergaderen. Vergaderingen waarin steeds hetzelfde wordt gezegd.
Gaap gaap, zit ik dan op mijn persstoeltje. Weer een avond waarover niets te schrijven is.

Hoe is deze failliete boel weer nieuw leven in te blazen?

De raadsleden zelf zijn medeschuldig aan deze Poolse Landdagen.
Voor hen heb ik een paar tips:
Voer je het woord?
1. Kom met je statement
2.Geef drie argumenten
3.Ze daarna je microfoon uit.
4.Heeft een mederaadslid jouw argumenten al genoemd? Sluit je erbij aan en….
5.…zet je microfoon uit.

Voor het college van Burgemeesters en Wethouders de volgende tip:

1. Bereid je voorstellen beter voor. Als er zoveel moties en wijzigingsvoorstellen moeten komen, dan is de voorbereiding ondermaats. De wethouders moeten beter inschatten hoe de politieke hazen lopen. De raad is per slot van rekening het hoogste orgaan.

En voor degenen die de Politieke Markt organiseren?
70 (zeventig!!) onderwerpen op 1 avond agenderen na 22.00 uur?
Schaam je.

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Boos

Mijn vrouw Jessica is boos.
Heel boos.
Een aantal maanden geleden werden er rondom de rotonde bij ons huis wilde bloemen gezaaid. Het zag er prachtig uit.
Toen kwamen de maai-meneren van de gemeente.
Alles weg.

Gelukkig kwamen de bloemen weer op. En de volgende maaimeneren maaiden er omheen.
Ja, ja, die maaimeneren zijn hier elke week.
En vandaag…
Hop, het restje bloemen dat er nog stond verandert in een biljartlaken.
Met stoom uit de oren staat Jessica voor het raam.
“Er is nog maar één plek waar ik in Almere bloemen kan zien”, moppert ze.
“En dat is?”, vraag ik.
“De Floriade.”
Ik zie meer stoom.
“En daar moet ik dan nog voor betalen ook.”

Geplaatst in Blog | 2 reacties

Wordt Almeers dictee de nieuwe Zwarte P.?

Hassan Buyatui, fractievoorzitter van de Almeerse politieke partij NIDA schreef op zijn facebook en andere social media over het Almeers dictee:

“Wanneer komt er een einde aan dit misleidende ritueel? Met zo’n dictee wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de spelling van de Nederlandse taal zo moeilijk is dat zelfs ontwikkelde Nederlanders niet in staat zijn de taal foutloos te schrijven!”

Het Almeers dictee een misleidend ritueel? En dat zegt een raadslid van een Islamitische partij? “Nee nou wordtie mooi”, zou Ome Joop zeggen.
Ik moet weer even op mijn stoel klimmen.

Maar hoera, het Almeers dictee wordt dankzij Buyatui het brandpunt van een laaiende politieke strijd over een ritueel van witte mannen uit de hogere klasse. De discussie rond Zwarte P. is er niets bij. Schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester & Wethouders, demonstraties op het Stadhuisplein, strenge beveiliging als burgemeester Franc Weerwind het dictee op 6 september in de nieuwe bibliotheek voorleest, bedreigingen aan mijn adres via social media (ik schreef het dictee). Ik wil alles erop en eraan.
Ja, ik hoop op een dictee-Akwasi.

O ja, opgeven voor deelnemen aan Almeers dictee kan op almeersdictee@denieuwebibliotheek.nl

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Floriade-debat van vanavond: Despotisme of toch democratie

Het lijkt er op dat de Floriade BV van de ene op de andere dag besloten heeft 15 miljoen extra uit te geven voor de tijdelijke inrichting van de Floriade. 30 maart werd dat plotsklaps aan het college gemeld.
Het kan niet anders dan dat dat bedrag en de ontstaansgeschiedenis daarvan al veel en veel eerder bij de Floriade BV bekend was. Als de BV dat ontkent… kom op. Dat gelooft niemand.

Er zijn dus belangrijke vragen:
– wanneer wist de Floriade BV dat er 15 miljoen extra nodig was?
– Waarvoor heeft ze het nodig?
– Waarom is de gemeente als enig aandeelhouder nooit in dit 15 miljoentraject meegenomen? (Als dat wel zo is… oei oei oei.)

En zo zijn er nog tientallen vragen.

Op dit moment zijn de antwoorden op die vragen nog niet gegeven. Dat verbaast mij hogelijk. Het kan niet anders dat die antwoorden er allang zijn. De boel wordt blijkbaar vooralsnog onder de pet gehouden.

Er zijn nu m.i. een paar scenario’s:
1. De coalitie betaalt gul die 15 miljoen (meest waarschijnlijke scenario)
2. De coalitie en het college schuiven de boel op de lange baan. (Optie 2 dus)
3. De Floriade BV moet het doen met de oorspronkelijke 7 miljoen.
4. Er valt een wethoudertje. (Met de huidige coalitie met minst waarschijnlijke scenario)

Vanavond is Het Debat over de 15 miljoen. Ik ben benieuwd welke nooduitgang het college heeft gevonden.
Dat het college met volledige transparantie te werk zal gaan, lijkt niet waarschijnlijk. Daarbij ben ik heel benieuwd of het college vanavond de verslagen van de gesprekken met de Raad van Commissarissen van 1 april openbaar maakt. Als die ook al onder de pet blijven… dan moet ik vanavond een artikel over despotisme gaan schrijven*.

(*Despotisme is een regeringsvorm waarbij één persoon (de despoot) of een kleine groep personen absolute macht heeft, die naar willekeur kan worden toegepast)

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Mail-gate: werden de Floriade-mails bewust vernietigd?

Alle mailverkeer over de Floriade van oud-wethouders in de periode 2010-2013 is weg.
Foetsie.
Dat bleek toen ik op 23 december 2018 een WOB-verzoek deed op de mailboxen van de Floriade wethouders uit die tijd.
Op 10 januari 2019 schreef de gemeente als antwoord op het WOB-verzoek: ‘Wij hebben helaas moeten vaststellen dat deze mailomgevingen niet worden bewaard bij de gemeente Almere en ook niet bij de leverancier van de mailomgevingen.”

De Floriade is het meest actuele en spraakmakende item in de Almeerse politiek. Al jaren. Dan is het duister dat e-mailverkeer van wethouders die beleid maakten, die met Floriade-projectontwikkelaar Amvest bijvoorbeeld mailden tussen 2010 en 2013 vernietigd is. Wat hebben de wethouders bijvoorbeeld met Amvest via mail besproken ruim voordat die projectontwikkelaar in 2018 de tender voor de Floriade won?
De journalistieke alarmbellen gaan af.

Hoe gaat zoiets? Wethouder Adri Duivesteijn die begon met de Floriade, stopt in 2013. Ik zie hem turen naar zijn e-mailbox op zijn computer. Dan met een ferme toetsaanslag drukt hij op ‘delete’ Weg e-mailbox.
Of is het op een later tijdstip gebeurd? De gemeente vindt de mailbox van Duivesteijn ‘te hot’ en drukt op ‘delete’. Daar hebben we geen last meer van.
Of was er een ijverige ambtenaar die in een jolige bui op ‘delete’ drukte? Dat lijkt me onwaarschijnlijk.
Of de wethouders hebben de e-mailboxen zelf verwijderd, of een hooggeplaatste in het stadhuis zag een bak ellende hangen als er nog eens een journalist of een raadslid naar de e-mails van de Floriadewethouders zou vragen.

Op 30 juni 2020 meldde het college aan de raad dat de archivering in het stadhuis een chaos was. Daarbij wist het college dus in 2019 al dat de Floriade-e-mails vernietigd waren. Dit blijkt uit bovengenoemd antwoord op de WOB van 10 januari 2019 dat ondertekend is  door het college van Burgemeester en Wethouders.
Omdat de Floriade een lopend project is, had het college dat op z’n minst aan de gemeenteraad – die volop over de Floriade debatteerde en debatteert  – moeten melden.
Of was het ‘wat niet weet wat niet deert’?

In het rapport over de archivering dat het college in juni 2020 aan de raad presenteerde staat: ‘Er zijn geen duidelijke afspraken met afdelingen over het vernietigen en bewaren van informatie. Hierdoor wordt overheidsinformatie (onbewust) illegaal vernietigd of bewaard.’
Dat laatst kan ook nog.
Let op het woord onbewust tussen haakjes. Het kan dus ook nog bewust zijn.

Verder staat er in het rapport: ‘… eigenmachtig vernietigen van informatie, zonder voorafgaande, schriftelijke machtiging van de afdelingsmanager en van de stadsarchivaris is strafbaar.’

Strafbaar?
Wie uit het gemeentehuis moet er nu in maart 2021 zijn biezen pakken?
Of de lik in.

 

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

En er was geen nieuws

Al een week circuleerde er onder jongeren een filmpje met de oproep om zaterdag 30 januari om 20.00 uur op het Stadhuisplein te gaan rellen.
Dus ik op de fiets om kwart voor acht naar het stadhuisplein.
Het is verlaten.
In de verte fietsen twee agenten langs. Op de Grote Markt staan wat dienders en op het busstation bij het station controleren politiemensen de binnenkomende bussen.
De straten in het centrum zijn verder verlaten.
Er verschijnt een jongen van een jaar op 14 op de fiets, Op het Stadhuisplein leunt hij kleumend tegen een lantaarnpaal.
Hij kwam dus voor niets.
Een jongen met een capuchon op parkeert zijn brommer naast de Bibliotheek. Hij steekt een sigaret op en wacht.
Ook hij kwam voor niets.

Dan loopt een groepje van vijf jongeren het Stadhuisplein op. Binnen tien seconden komen er 6 agenten het plein op. Ik had ze niet zien staan.
“U doet aan groepsvorming, u bent met meer dan twee”, bast een agent.
Een van de jongeren begint te schreeuwen.
Maar geeft dan toch zijn adresgegevens op.
Daarna verdwijnen ze in de McDonalds.

Het is bij negen uur. Het plein is leeg.
Er was geen nieuws.
En is dat dan nieuws?

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen

Ouders van op rel beluste jongeren niet bereikbaar

Als krant waren wij ervan op de hoogte dat er oproepen gedaan waren om maandagavond te rellen in het centrum van Stad. Bewust hebben we dit niet gepubliceerd. We zijn geen pr-bureau voor rellende jongeren.

Maar wel voor mij aanleiding om de stad in te gaan. Enige tientallen jongeren waren naar het Stadscentrum gekomen na een oproep op social media om te rellen. Van 19.30 uur tot 21.15 uur stond ik er tussen.

“Ik heb een aantal jongeren staande gehouden en hun ouders gebeld”, vertelde een agent mij. “Geen van die ouders nam de telefoon op. Bizar.”
Ik sprak vriendelijke jongens die me vertelden dat ze alleen kwamen kijken “want er gebeurt weer eens iets.” Veel van hen waren in de middelbare schoolleeftijd, sommigen hooguit 14 jaar, soms jonger.
Van rellen was geen sprake. Wat vuurwerk en verder hier en daar groepjes die op de sensatie uit waren. Van enig doordacht protest was geen sprake.

Opvallend was de relaxte houding van de politieagenten die volop aanwezig waren. Ze gingen veel in gesprek met de jongeren. Het leek af en toe waarachtig wel gezellig.
Om 20.50 verzochten de agenten aan groepjes jongeren naar huis te gaan: “Heren het is de hoogste tijd om naar huis te gaan.” Tien minuten later was het Stadhuisplein leeg.
De vragen waar ik nu over nadenk is ‘wat vinden die ouders ervan?’ en ‘weten die ouders wel dat hun kind graag naar rellen gaat kijken?’

Ik denk dat veel van die ouders niet weten wat hun kind doet en waar het naar toe gaat. Als je kind een uur voor de avondklok de deur uitgaat stel je daar toch wel even een vraag over. Bij een klein aantal ouders gebeurt dat blijkbaar niet.
Maar laten we het op dit moment in Almere niet groter maken dan het hier is. De overgrote meerderheid van de Almeerse jongeren zat gewoon thuis.

Geplaatst in Blog | Een reactie plaatsen