Auteursrecht

Red_copyrightAlle auteursrechten van de inhoud van deze blog berusten bij Robert Mienstra.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Robert Mienstra.

Hergebruik
Voor hergebruik van teksten en foto’s op deze site kunt u contact opnemen met Robert Mienstra (zie Contactpagina).

Hyperlinken
De hyperlink moet zo zijn aangebracht, dat het voor de internetgebruiker duidelijk is dat hij uw eigen site verlaat en naar de site van Robert Mienstra gaat.

Handhaving
Indien duidelijk is dat in weerwil tot het voorgaande toch op andere wijze gebruik is gemaakt van onder het auteursrecht of databankenrecht vallende informatie, dient u alle schade die daaruit voortvloeit aan Robert Mienstra te voldoen. Onrechtmatig gepubliceerd materiaal dient terstond verwijderd te worden.

Bewerken